1184 Budapest, Hengersor u. 73. Tel. +36(1)2921023
     

Főnix - Járóbeteg ellátó modul - áttekintés
A Főnix-Pro Integrált Egészségügyi Rendszert kifejlesztő Béker-Soft International Kft, az elmúlt évtizedben komoly tapasztalatokat szerzett az egészségügyi informatika terén. Tapasztalt munkatársainak segítségével teljes körű informatikai szolgáltatást nyújt, mely kiterjed a szaktanácsadásra, hardver-szállításra, telepítésre, és oktatásra is. Fejlesztéseik során kiemelten kezelik a felhasználói igények, vala-mint a törvények, rendelkezések változásainak a rendszerbe történő mielőbbi beillesztését. Elsősorban ennek köszönhető, hogy a Főnix rendszert több ezer munkaállomáson használják az ország egészségügyi intézményeiben.

A többéves fejlesztői munka, egy korszerű, grafikus felhasználói felületű, megbízható SQL adatbázis technológiát, valamint az új hardver-eszközök nyújtotta lehetőségeket (pl. digitális hangrögzítés és hang-felismerés, digitális röntgen-felvételek archiválása és megtekintése) is kihasználó informatikai rendszert eredményezett, mely megfelel úgy a kor követelményeinek, mint az egészségügyi intézmények szakmai elvárásainak.

A FŐNIX-Pro általános jellemzői


Egyszerűen áttekinthető beteg-dokumentáció


A könnyen kezelhető grafikus felhasználói felület segítségével rögzíthetők és megtekinthetők a betegek ellátásához rendelt információk. Egyszerűen áttekinthető, majd nyomtatható a beteg kórtörténete. A korábbi ellátások szükséges adatainak átemelésével csökken az adminisztrációs idő. Az adatok rögzítését nagyban segíti az úgynevezett sémák használata, melyekben egy adott betegség-típushoz előre értelmezhetők a diagnózisok, beavatkozások, lelet-szöveg részletek, anyagfogyás stb.

Magas fokú adatbiztonság és rendelkezésre állás


A rendszerbe épített jogosultsági rendszernek köszönhetően, a tárolt információk hitelesek és sértetlenek maradnak. Minden felhasználónak, felhasználói csoportnak pontosan megadható, hogy a rendszer mely funkcióit használhatja. A naplózási rendszer nyomon követ minden adatváltozást. Az automatikus mentési rendszer – a háttérben dolgozva – megadott időközönként biztonságba helyezi a rögzített adatokat. A használt hardver- és szoftver-technológia együttesen biztosítja a rendszer folyamatos működőképességét. Problémás esetben ügyfélszolgálatunk segítségét lehet kérni, ahol munkatársaink táveléréssel a lehető legrövidebb időn belül megkezdik a kérések megoldását.

Adatkapcsolat más szoftverekkel


Más egészségügyi rendszerekkel a FŐNIX-Pro szabványos HL7 illetve DICOM 3.0 felületen képes kommunikálni.
A rendszerhez több gyártó betegirányító rendszere is illeszthető, melynek segítségével közvetlenül a FŐNIX-Pro rendszerből végezhetők el a jegynyomtatási és betegbehívási funkciók. A képalkotó osztályok leletezési munkáját segíti az integrált beszédfelismerő rendszer.
Az elektronikus betegdokumentációt, az intézetekben megtalálható szabványos kimenetekkel rendelkező orvostechnikai eszközök on-line illesztése teszi teljessé (laboratóriumi automaták, légzés-funkciós gépek, stb.).
A gazdálkodás átláthatóságát és a kontrolling tevékenységet az egészségügyi intézményekben elterjedtebb gazdasági rendszerekkel való integráció biztosítja.

Adatáramlás a telephelyek között


Több telephelyen működő intézmények esetében jelentkezik a betegadatok megosztásának problémája. A FŐNIX-Pro rendszer – az adattárolásra használt MS SQL Server adat-replikációs technológiájára támaszkodva és/vagy Internet kapcsolat segítségével – biztosítani tudja az adatok telephelyek közötti áramoltatását. És mindezt többlet-beruházás szükségessége nélkül, a meglévő kommunikációs csatorna (akár hagyományos telefon-vonalak) segítségével valósítja meg.

Beépített PACS funkcionalitás (opció!)


A rendszerbe opcionálisan integrálható, a cégünk által kifejlesztett, DIVAS - Klinikai PACS rendszer egy speciális modulja.

A FŐNIX – Pro járóbeteg ellátási és gondozói rendszer funkciói


A következő adatok rögzítésére van lehetőség:


• páciens személyes adatok,
• páciens elérhetősége, hozzátartozók, igazolványok számai,
• felvételi adatok,
• beavatkozások (OENO),
• diagnózisok (BNO),
• szöveges információk: anamnézis, lelet, vélemény, terápia javaslat, visszarendelési idő,
• receptek,
• táppénzes adatok,
• alapadatok (testméret adatok, pulzus, vérnyomás),
• dohányzási adatok (Pack/Year index)
• sebfelmérő lap,
• felhasznált anyagok (kötszerek, gyógyszerek).
A programmal a következő nyomtatványok készíthetőek el:
• lelet,
• beutaló,
• szakorvosi javaslat,
• elszámolási nyilatkozat,
• betegszállítási utalvány.
Különlegesség, hogy az intézményi logó, fejléces papír is használható a nyomtatványokon.

Jelentések (OEP, táppénz, Nemzeti Rákregiszter)


A Főnix-Pro rendszer az orvosi munka szakmai támogatását helyezi a középpontba, de emellett nagymértékben megkönnyíti a kötelező adatjelentések (havi tételes OEP jelentés, heti táppénzes jelentés, gondozói OSAP jelentések, Nemzeti Rákregiszter jelentés) elkészítését is. A havi tételes OEP jelentés elkészítését olyan eszközökkel támogatja a program, mint az éppen aktuális „Járóbeteg Szabálykönyv” előírásai alapján a jelentés elküldése előtt elkészíthető hibalista, és a visszaérkezett – hibás tételeket tartalmazó lemez – alapján történő utólagos javítási lehetőség.
A programba betölthető az OEP által visszaküldött hibaállomány (.REP állomány). A rendszer segítségével a hibák megtekinthetőek, javíthatóak, és belőlük pótjelentés készíthető.

Vényírás


A receptírást a rendszerbe épített, és rendszeresen frissített gyógyszer-információs és interakciós adatbázis segíti. A gyógyszerek adatbázisában történő keresés igen sok szempont szerint végrehajtható, közben azonnali információ áll az orvos rendelkezésére a rendelhetőségi jogcímekről, az esetleges interakciókról, a korábban rendelt gyógyszerekről.
A FŐNIX-Pro rendszerhez internet alapú gyógyszer-információs és -interakciós rendszer is telepíthető. A rendszer segítségével egy adott készítményről a felhasználó megtudhatja a hatóanyagot, farmakológiai leírást, javallatot, kölcsönhatásokat, mellékhatásokat. A rendszer adatbázisa interneten keresztül érhető el. Ezen szolgáltatás adatbázisának eléréséhez az igénybe vevő intézetben, széles sávú Internet-kapcsolat szükséges, hiszen a folyamatosan karbantartott adatbázis csak így érhető el. A szolgáltatás bevezetésével az orvosok munkája egyszerűsödik, hisz több ezer készítmény adatainak fejben tartása képtelenség. A rendszer használatával csökkenthető a túl- vagy félrekezelt betegek száma.

A FŐNIX-Pro Rendszer vényíró modulja minősített szoftver, megfelel az 53/2007. (XII. 7.) EüM (Rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól) előírásainak.
Szakorvosi javaslat
A FŐNIX-Pro Rendszerrel egyszerűen elkészíthető mind a gyógyszerekről, mind a gyógyászati segédeszközökről a szakorvosi javaslat. A program használata megkönnyíti ezen dokumentumok újbóli nyomtatását, hisz egy gombnyomásra előszedhető a lejárt javaslat és az igazolás dátumának átírása után azonnal nyomtatható.
A program segítségével a felhasználók könnyen elkészíthetik a „gyógyászati segédeszköz szakorvosi javaslat”-ot is. A program használata megkönnyíti ezen dokumentumok újbóli nyomtatását is, hisz egy gombnyomásra előszedhető lejárt gyógyászati segédeszköz javaslat, amibe csak az igazolás dátumát kell átírni. Ezek után a javaslatot csak nyomtatni kell.

Szabadon definiálható gondozások


A bőr- és nemibeteg, pszichiátriai, onkológiai és tüdőgondozókon kívül – melyekre speciális gondozási modulok vannak a rendszerben -, bármely osztálynak lehetősége van gondozási csoportokat definiálni. Így megkönnyíthető a gondozott páciensek pontos követése. A FŐNIX-Pro rendszerbe mindezek az információk rögzíthetők – akár a beteg ellátásának pillanatában is. A program felhívja a felhasználó figyelmét gondozott beteg érkezésekor, így már ennek ismeretében lehet megkezdeni a páciens ellátását. Ezekből a gondozási statisztikákból pillanatok alatt elkészíthető az éves KSH-nak küldendő jelentés.

Néhány további szakma-specifikus funkció


• osteoporosis adatlap,
• cytológiai vizsgálati kérőlap,
• nőgyógyászati trimeszterek figyelése, szülés várható dátumának kiszámítása,
• szemüveg receptek készítése,
• laboratóriumi kérések, eredmények, leletek felvitele, nyomtatása,
• röntgen anyag és filmfogyasztás statisztika,
• röntgen-jelentés az OSSKI részére,
• addiktológiai elterelés, megelőző-felvilágosító szolgáltatások követése, TDI és OSAP jelentések,

FŐNIX – Pro Rendszer bőr- és nemibeteg moduljában biztosított lehetőségek:


• a szakrendelésen és a gondozóban megjelent betegek felvétele, adatainak rögzítése az OEP és a szakmai előírások figyelembe vételével,
• bőr- és nemibeteg gondozások rögzítése, módosítása, követése,
• szűrővizsgálatok rögzítése,
• venereás törzslap,
• év végi gondozói statisztikai jelentések elkészítése.

FŐNIX – Pro Rendszer pszichiátriai moduljában biztosított lehetőségek:


• a szakrendelésen és a gondozóban megjelent betegek felvétele, adatainak rögzítése az OEP és a szakmai előírások figyelembe vételével,
• pszichiátriai gondozások rögzítése, módosítása, követése,
• év végi gondozói statisztikai jelentések elkészítése.

FŐNIX – Pro Rendszer tüdőgondozói moduljában biztosított lehetőségek:


• a szakrendelésen és a gondozóban megjelent betegek felvétele, adatainak rögzítése az OEP és a szakmai előírások figyelembe vételével,
• nem TBC-s (aspecifikus) gondozottak felvétele, nyilvántartása,
• TBC-s gondozottak felvétele, nyilvántartása,
• lista az adott időszakban gondozott betegekről,
• lista az adott időszakban megjelent gondozott betegekről,
• törzsregiszter nyomtatás a gondozott betegekről,
• TBC Surveillance bejelentés, havi követés,
• a Korányi Intézet részére küldött havi mágneslemezes TBC Surveillance jelentés elké-szítése,
• a KSH által megkövetelt év végi Tüdőgondozói statisztikák lekérdezése, nyomtatása,
• a TBC Surveillance jelentések elkészítése, nyomtatása, mágneslemezes jelentés a Korá-nyi Intézet felé,
• direkt és tenyésztéses köpeteredmények rögzítése,
• mycobakteriális kérőlap nyomtatása,
• etikett készítése (pl. kiemelt, vagy gondozáson meg nem jelent betegek leveleihez),
• kapcsolat a tüdőszűrő modullal (pl. szűrési eredmények megtekintése),
• Nemzeti Rákregiszter programhoz mágneslemezes jelentés készítése,
• rizikófaktor rögzítése,
• dohányzási adatok rögzítése, P/Y index számítása,
• tuberculin és BCG oltási napló,
• kapcsolódás az általánosan elterjedt Piston spirométer rendszerhez,

FŐNIX – Pro Rendszer tüdőszűrő moduljában biztosított lehetőségek:


• szűrésen megjelent betegek felvétele, eredményének rögzítése,
• más tüdőszűrőben megjelent betegek eredményeinek rögzíthetősége,
• tüdőszűrési idézők készítése, automatikus kiválasztással,
• tüdőszűrési idéző készítése megadott rizikófaktorú személyeknek: gondozás, rizikófak-torok, spirométer adatok, dohányzási adatok alapján,
• szűrésre behívott, de meg nem jelent betegek listázása,
• szűrőforgalmi napló készítése,
• kivizsgálandók listázása, E2 statisztika készítése,
Copyright 1991 - 2018 © Béker-Soft Informatika Kft.π designed by Robilix WEB