1184 Budapest, Hengersor u. 73. Tel. +36(1)2921023
     

FőnixWeb - áttekintés

Általános információk


A FőnixWEB rendszer segítségével, azon egészségügyi intézmények, amelyek a FŐNIX-Pro Integrált Egészségügyi Rendszert használják, internet alapú szolgáltatásokat tehetnek elérhetővé az ellátási területükhöz tartozó lakosság, illetve a környezetükben rendelő családi orvosok számára.
A betegellátás színvonalának folyamatos növekedése, valamint a jelenlegi finanszírozási szabályok egyaránt azt eredményezték, hogy egyre több szakrendelést előzetes előjegyzést követően vehetnek igénybe a betegek.
Az esetek egy részében az előjegyzést maga a páciens kezdeményezi, más esetekben a családi orvos teszi ezt meg. Mindkét esetben jellemzően telefonon keresztül történik a bejelentkezés, amely egyrészt időigényes, másrészt feleslegesen terheli az intézmény és a családi orvos személyzetét.
Az betegellátás során többféle dokumentum is keletkezik (zárójelentés, ambuláns lap, lelet, beutaló, stb.). Ezeket általában papír alapon, maguk a páciensek viszik el a családi orvosuknak. Gyakran előfordul, hogy ezek az információk nem jutnak el a háziorvoshoz, mert a beteg elveszíti azokat, vagy vissza sem megy az eredményekért. Ilyen esetekben az orvos nem tehet mást, mint valamilyen hagyományos módon (telefonon, faxon, esetleg e-mailben) próbál információt szerezni a betegéről.
Könnyen belátható, hogy mindkét fentebb vázolt esetben a betegellátást felesleges ügyintézés – és ez által plusz költség - terheli.

A megoldás – FőnixWEB szolgáltatás


A FőnixWEB szolgáltatást azon egészségügyi intézmények vehetik igénybe, amelyek a FŐNIX-Pro rendszert használják a páciensek adatainak és ellátásainak adminisztrálására.
A FőnixWEB interneten keresztül használható, és az intézmények ellátási területének lakossága, illetve az ott működő családi orvosi praxisok számára teszi elérhetővé a szolgáltatásokat. A lakosság számára internetes előjegyzési lehetőséget, míg a családi orvosok számára a kezelésükben álló páciensek - adott diagnosztikai vizsgálatokra vagy szakrendelésekre történő - előjegyzését, illetve az intézményben keletkezett orvosi dokumentumok (vizsgálati eredmények, leletek, zárójelentések, digitálisan tárolt röntgen képek, stb.) - megfelelő jogosultság esetén történő - elérését biztosítja.

A szolgáltatások bemutatása


Internetes előjegyzés a lakosság és a családi orvosok számára
A FőnixWEB rendszer előjegyzési szolgáltatása a lakosság számára lehetővé teszi, hogy interneten keresztül jelentkezzenek be - bizonyos beutaló nélkül is igénybe vehető - szakrendelésekre. Ugyanez a szolgáltatás biztosítja, hogy a családi orvosok diagnosztikai vizsgálatokra, vagy szakrendelésekre jegyezhessék elő pácienseiket. A szolgáltatás működését minden esetben az intézmények, a FŐNIX-Pro rendszerben értelmezhető, előjegyzési naptárokon keresztül szabályozzák. Ezen a módon biztosítható, hogy csak bizonyos szakrendelések esetében, és csak meghatározott időszakokra lehessen interneten keresztüli előjegyzéseket rögzíteni.

Egészségügyi dokumentumok letöltése


A betegek ellátása során számos olyan dokumentum keletkezik, melyek – a beteg ellenkező értelmű rendelkezése esetén – a családi orvosok számára továbbításra kerülhetnek. Ilyenek a diagnosztikus vizsgálatok eredményei, a zárójelentések, a leletek, stb. Ezek a dokumentumok a FŐNIX-Pro rendszer dokumentum-tárába kerülnek elmentésre. A FőnixWEB szolgáltatás segítségével a családi orvosok – amennyiben a beteg rendelkezései nem tiltják - pillanatok alatt meg tudják tekinteni betegeik kórházi vagy rendelőintézeti előzményeit, így olyan esetekben is hozzájutnak az információkhoz, ha pl. a beteg nem hozta magával a leleteit, vagy esetleg nincsenek is a birtokában.

Laboratóriumi eredmények letöltése


Az elterjedtebb családi orvosi rendszerek képesek az ún. „ADATA” formátumú laboratóriumi leletek beolvasásra, és a betegek kórlápjába való betöltésére. Az internet elterjedését megelőzően ezek a leletek – az ADATA rendszeren keresztül - hagyományos modem segítségével kerültek letöltésre a családi orvosok számítógépeire. A FőnixWEB szolgáltatás segítségével a családi orvosok az interneten keresztül tudják az „ADATA” formátumú leleteket letölteni. Ez egyrészt gyorsabb, mint a hagyományos modemes módszer, másrészt a telefonköltség, valamint az ADATA előfizetési díj is megtakarítható.

Főnix-PRO-tól eltérő laboratóriumi rendszer használata esetén
Sokszor előfordul, hogy az intézményi laboratórium más szoftvert használ, de a leletek a laboratóriumi napi zárást, vagy - megvalósítástól függően - a validálást követőn átemelésre kerülnek a FŐNIX-Pro adatbázisába is. Ilyen esetben a FőnixWEB szolgáltatáson keresztül ezek a leletek a családi orvosok számára is elérhetővé válnak.

Digitális röntgen - felvételek megtekintése


Amennyiben az egészségügyi intézmény a FŐNIX-Pro rendszerrel integrált DIVAS PACS rendszert is használja, úgy a családi orvosok a FőnixWEB szolgáltatás segítségével a PACS szerveren tárolt digitális röntgen vagy egyéb képalkotó vizsgálatok képeihez is hozzáférhetnek. Az ilyen módon megtekintett képek szintén interneten keresztül töltődnek le a családi orvosok böngészőjébe, ezért a megjelenítés ideje nagyban függ a használt sávszélességtől, illetve a képek méretétől.

Adatvédelmi szempontok


A családi orvosok azonosítása


Az egészségügyi adatok kiemelt védelmét külön jogszabályok írják elő. Ennek érdekében a FőnixWEB rendszer egy - a banki szolgáltatások esetében is bevált -, mobiltelefon alapú védelmi rendszert használ. A szolgáltatás igénybevételét megelőzően, a családi orvosoknak interneten keresztül regisztrálniuk kell a rendszerben, melynek során kötelezően meg kell adni az orvosi pecsétszámot, egy bejelentkezési azonosítót, illetve egy mobiltelefonszámot is. A telefonszám megadására a felhasználók biztonságos azonosítása érdekében van szükség, így elkerülhetőek az olyan visszaélések, amelyek a név/jelszó páros ismeretében lennének elkövethetők.
Az azonosítás úgy történik, hogy a bejelentkezési név és jelszó megadását követően, a felhasználó egyszer használatos, időkorlátos bejelentkezési kódot kap SMS-ben a regisztrált mobil telefonszámára, és csak ennek megadását követően fér hozzá a FőnixWEB szolgáltatásokhoz.

A betegrendelkezések


A betegek egyes kezeléseik kapcsán megtilthatják az ellátás során keletkezett egészségügyi adatok közvetlen továbbítását a háziorvos felé (1997. évi XLVII. 11§(1)). Amennyiben egy beteg így rendelkezik, a FŐNIX-Pro rendszer „Betegrendelkezések” funkciójának segítségével lehetőség van ezt a tényt az ellátási adatokhoz kapcsoltan rögzíteni a rendszerben. Az ily módon megjelölt ellátási esemény során keletkező dokumentumokat a FőnixWEB szolgáltatás sem fogja továbbítani a családi orvos számára.
Copyright 1991 - 2018 © Béker-Soft Informatika Kft.π designed by Robilix WEB