1184 Budapest, Hengersor u. 73. Tel. +36(1)2921023
     

Főnix - Diagnosztikai rendszerek

A FŐNIX-Pro Diagnosztikai rendszerek áttekintése


A Főnix-Pro Integrált Egészségügyi Rendszert kifejlesztő Béker-Soft International Kft, az elmúlt évtizedben komoly tapasztalatokat szerzett az egészségügyi informatika terén. Tapasztalt munkatársainak segítségével teljes körű informatikai szolgáltatást nyújt, mely kiterjed a szaktanácsadásra, hardver-szállításra, telepítésre, és oktatásra is. Fejlesztéseik során kiemelten kezelik a felhasználói igények, vala-mint a törvények, rendelkezések változásainak a rendszerbe történő mielőbbi beillesztését. Elsősorban ennek köszönhető, hogy a Főnix rendszert több ezer munkaállomáson használják az ország egészségügyi intézményeiben.
A többéves fejlesztői munka, egy korszerű, grafikus felhasználói felületű, megbízható SQL adatbázis technológiát, valamint az új hardver-eszközök nyújtotta lehetőségeket (pl. digitális hangrögzítés és hang-felismerés, digitális röntgen-felvételek archiválása és megtekintése) is kihasználó informatikai rendszert eredményezett, mely megfelel úgy a kor követelményeinek, mint az egészségügyi intézmények szakmai elvárásainak.

A FŐNIX-Pro általános jellemzői


Egyszerűen áttekinthető beteg-dokumentáció
A könnyen kezelhető grafikus felhasználói felület segítségével rögzíthetők és megtekinthetők a betegek ellátásához rendelt információk. Egyszerűen áttekinthető, majd nyomtatható a beteg kórtörténete. A korábbi ellátások szükséges adatainak átemelésével csökken az adminisztrációs idő. Az adatok rögzítését nagyban segíti az úgynevezett sémák használata, melyekben egy adott betegség-típushoz előre értelmezhetők a diagnózisok, beavatkozások, lelet-szöveg részletek, anyagfogyás, stb.
Magas fokú adatbiztonság és rendelkezésre állás
A rendszerbe épített jogosultsági rendszernek köszönhetően, a tárolt információk hitelesek és sértetlenek maradnak. Minden felhasználónak, felhasználói csoportnak pontosan megadható, hogy a rendszer mely funkcióit használhatja. A naplózási rendszer nyomon követ minden adatváltozást. Az automatikus men-tési rendszer – a háttérben dolgozva – megadott időközönként biztonságba helyezi a rögzített adatokat. A használt hardver- és szoftver-technológia együttesen biztosítja a rendszer folyamatos működőképességét. Problémás esetben ügyfélszolgálatunk segítségét lehet kérni, ahol munkatársaink táveléréssel a lehető legrövidebb időn belül megkezdik a kérések megoldását.
Adatkapcsolat más szoftverekkel
Más egészségügyi rendszerekkel a FŐNIX-Pro szabványos HL7 illetve DICOM 3.0 felületen képes kommunikálni.
A rendszerhez több gyártó betegirányító rendszere is illeszthető, melynek segítségével közvetlenül a FŐNIX-Pro rendszerből végezhetők el a jegynyomtatási és betegbehívási funkciók. A képalkotó osztályok leletezési munkáját segíti az integrált beszédfelismerő rendszer.
Az elektronikus betegdokumentációt, az intézetekben megtalálható szabványos kimenetekkel rendelkező orvostechnikai eszközök on-line illesztése teszi teljessé (laboratóriumi automaták, légzés-funkciós gépek, stb.).
A gazdálkodás átláthatóságát és a kontrolling tevékenységet az egészségügyi intézményekben elterjedtebb gazdasági rendszerekkel való integráció biztosítja.
Adatáramlás a telephelyek között
Több telephelyen működő intézmények esetében jelentkezik a betegadatok megosztásának problémája. A FŐNIX-Pro rendszer – az adattárolásra használt MS SQL Server adat-replikációs technológiájára támaszkodva és/vagy Internet kapcsolat segítségével – biztosítani tudja az adatok telephelyek közötti áramoltatását. És mindezt többlet-beruházás szükségessége nélkül, a meglévő kommunikációs csatorna (akár hagyományos telefon-vonalak) segítségével valósítja meg.

Labor diagnosztikai modul

Laboratóriumi törzsadatok felvitele


A törzsadatok felvitelekor lehet meghatározni mindazokat az adatokat és beállításokat mellyel a labor modul dolgozni fog. Ezek közül a legfontosabb a vizsgálat törzs, ahol meg lehet határozni azokat a vizsgálatokat, amelyekkel a labor dolgozni fog. Ugyancsak itt lehet meghatározni a műszereket, amelyekkel a labor dolgozik (megadhatóak a műszerek tulajdonságai, amelyekkel a program kommunikál: csészeszám, rack szám stb.), munkalista protokollokat, labor profilokat (labor profilok segítségével lehet beemelni a kérésekhez egyszerre több vizsgálatot, pl. ha egy bizonyos intézet meghatározott vizsgálatokat kér min-dig). A törzsadatokban a program élettartama folyamán aránylag ritkán változtatnak, rendszerint a prog-ram telepítésekor határozódnak meg.

Napi rutin


A napi rutinban található funkcionalitások a felhasználó szempontjából időrendi sorrendben egymást követik. Ezen funkcionalitások a következők:
- Napi betegforgalom
- Munkalista készítése
- Eredmények bevitele
- Eredmények ellenőrzése
- Leletezés
- Kontroll eredmények
Napi betegforgalom: a kérések itt kerülnek felvételre. Itt lesz meghatározva, hogy a pácienseknek milyen vizsgálatokat kell elvégezni.
1. Munkalisták készítése. Négy munkalista típussal tud dolgozni az alkalmazás:
a. Vizsgálatonként elemi (Pl. vérsüllyedés szerinti munkalista).
b. Vizsgálatonként csoport (Pl. teljes vérkép szerinti munkalista vagy üledék nélküli vizelet szerinti munkalista).
c. Protokollonként: A munkalistára rátesz minden vizsgálatkérést, ami a felhasználó által ki-választott protokollban szerepel.
d. Műszer-azonosítónként. A munkalistára ráteszi azokat a vizsgálatkéréseket, amelyeket a felhasználó által kiválasztott műszer mérni tud. A munkalistára csak annyi kérés kerül, amennyit a műszer egyszerre le tud mérni. (Rack szám és rack méret alapján). A műszeres munkalistákat el lehet küldeni automatákra, ott ahol az automata képes munkalistát fo-gadni
2. Eredmények bevitele. Az eredmények bevitele történhet manuálisan vagy automatikusan. Manuá-lis bevitelkor a felhasználó kézzel beviszi a lemért eredményeket, automatikus bevitelkor az au-tomatáktól át lehet venni az eredményeket, melyek az átvétel után bekerülnek. Az eredmények-hez és lelethez lehetőség van megjegyzést fűzni. Ha a referencia tartományok meg vannak adva, akkor a patológiás eredmények más színben jelennek meg, valamint manuális bevitelkor ezek hangjelzést adnak.
3. Eredmények ellenőrzése (validálás). Itt van lehetőség leellenőrizni az eredményeket leletenként, meg lehet tekinteni a páciens korábbi eredményeit, grafikusan megjeleníteni az eredmények alaku-lását az időtengelyen.
4. Leletezés, vagy leletek nyomtatása. Itt van lehetőség az elkészült leleteket kinyomtatni. Az alkal-mazás úgy mátrix, mint más típusú nyomtatóra tud nyomtatni. Mátrixos lelet nyomtatásnál a lelet nem grafikus, hanem karakteres formában nyomtatódik.
5. Kontroll eredményeket át lehet venni a műszerektől vagy manuálisan is be lehet írni.

Laboratóriumi statisztikák és listák


- Időszakos járóbeteg jelentések:
- Időszakos elszámolás ambuláns betegforgalomról
- Beküldők szerinti forgalmi lista
- Labor vizsgálattörzs
- Labor statisztikák
- Eredmények alakulása idő függvényében
- Labordiagnosztikai statisztika napi, havi és éves bontás
- Labor eredmények eloszlása
- Páciens lista
- Járóbeteg jelentések
- Napi forgalmi jelentés
- Labor napló

Röntgen diagnosztikai modul


Beépített PACS funkcionalitás (opció!)
A rendszerbe opcionálisan integrálható, a cégünk által kifejlesztett, DIVAS - Klinikai PACS rendszer egy speciális modulja.

Funkcionalitások


- napi betegforgalom rögzítése,
- járóbeteg elszámoláshoz szükséges adatok rögzítése,
- leletezési lehetőség,
- filmfogyasztás rögzítése,
- anyagfogyasztás rögzítése,
- munkastatisztika rögzítése.
Listák
- napi betegforgalmi jelentés,
- filmfogyasztás statisztika,
- havi összesítő az amb. forgalomról,
- beküldők szerinti forgalmi statisztika,
- helységenkénti időszakos forgalom,
- év végi OSAP jelentés,
- OSSKI jelentés.

Jelentések (OEP)


A Főnix-Pro rendszer az orvosi munka szakmai támogatását helyezi a középpontba, de emellett nagymértékben megkönnyíti a kötelező adatjelentés (havi tételes OEP jelentés) elkészítését is. A havi tételes OEP jelentés elkészítését olyan eszközökkel támogatja a program, mint az éppen aktuális „Járóbeteg Szabály-könyv” előírásai alapján a jelentés elküldése előtt elkészíthető hibalista, és a visszaérkezett – hibás tétele-ket tartalmazó lemez – alapján történő utólagos javítási lehetőség.
A programba betölthető az OEP által visszaküldött hibaállomány (.REP állomány). A rendszer segítségével a hibák megtekinthetőek, javíthatóak, és belőlük pótjelentés készíthető.
Copyright 1991 - 2018 © Béker-Soft Informatika Kft.π designed by Robilix WEB